Avís Legal

Els drets de propietat intel·lectual del portal turístic d’Andorra la Vella i els diferents elements que conté són titularitat del Comú d’Andorra la Vella.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense l'autorització del Comú d'Andorra la Vella és una infracció que castiga la legislació vigent.

El Comú d’Andorra la Vella rebutja la responsabilitat que es deriva de la utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest portal i es reserva la facultat d’efectuar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre aquesta informació o en la seva configuració o presentació.

El Comú d’Andorra la Vella no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es puguin derivar del mal funcionament del navegador o per la utilització de versions no actualitzades d'aquest.

Protecció de dades personals

De conformitat amb la llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que totes les dades que puguin ser facilitades per part dels usuaris es tractaran amb absoluta confidencialitat.

Tant el responsable del tractament com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament, a l’empara de l’autorització conferida per l’usuari, es comprometen expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal n’evitin l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Política d’ús

Tots els drets estan reservats.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: El Comú d’Andorra la Vella no és responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi, no es fa tampoc responsable de la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents del Comú.

Només està autoritzat l’ús personal de les imatges i arxius que es poden descarregar del web. El seu ús comercial no està permès. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

Aquesta política de privacitat és d’aplicació única a aquesta pàgina web i no es garanteix en els accessos a través d’enllaços a d’altres pàgines web.

TOP